Terug naar het FOK!fotoboek Bekijk de mannen in het FOK!fotoboek Bekijk de vrouwen in het FOK!fotoboek FAQ
userpicture
webicon
Abonnement FOK!free abonnement
Geregistreerd 23-09-2004
Laatste update 18-01-2010
Geslacht Man
Geboortedatum -
Relatie
Seksualiteit
Kleur ogen
Schoenmaat
Beroep
Studierichting
Woonplaats
Favo forum geen
Favo FOK!kers
Favo subsite geen
Aantal forumposts 127 »
Aantal FP-reacties 5.986 »
Aantal views 564
Aantal reacties 1
Laatste voyeur(s) Wild_Overstekend
servies
BekiekUtMoar
RijnaerdtDenVosch
StarmanFR
spuisels
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: Er moet licht komen, en er was licht.
God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis.
Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
God zei: Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt.’
En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven.
Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.
God zei: Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’En zo gebeurde het.
Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.
God zei: Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’En zo gebeurde het.
De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.
God zei: Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren.
En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’En zo gebeurde het.
God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren.
Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was.
Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.
God zei: Het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen.’
En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was.
God zegende ze met de woorden: Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’
Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.
God zei: De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’En zo gebeurde het.
God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.
God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’
Ook zei God: Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.
Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’En zo gebeurde het.
God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.
Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.
God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.
Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken, wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide.
Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
pm


jezus wat een verhaal. Zelf bedacht?